Duo-euthanasie

Soms komt het voor dat twee partners tegelijkertijd een euthanasieverzoek doen. Indien op beide verzoeken wordt ingegaan wordt dit wel ‘duo-euthanasie’ genoemd. 

2021-98

Patiënt leed ondraaglijk als gevolg van  een hypokinetisch rigide syndroom en hij verzocht gelijktijdig met zijn partner om euthanasie. In dergelijke meldingen (ook wel duo-euthanasie genoemd) wordt door de commissie expliciet onderzocht of er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en of er een andere onafhankelijke arts is geraadpleegd.

2021-99

Patiënte leed ondraaglijk als gevolg van aan tinnitus, slechthorendheid en evenwichtsstoornissen en verzocht  gelijktijdig met haar partner om euthanasie