Oordelen gepubliceerd waarin artsen niet hebben voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen

Er zijn vandaag vier onzorgvuldige oordelen op de site gepubliceerd.

2021-71

Consulent staat als patiënt ingeschreven in praktijk van de arts.

2021-76

De arts heeft geen onafhankelijk psychiater geraadpleegd en heeft zich bij de raadpleging beperkt tot de vraag naar het oordeelsvermogen van de patiënte.

2021-81

Bij de uitvoering heeft de arts de patiënt alleen gelaten wegens het ontbreken noodset.

2021-92

De arts, die de euthanasie heeft toegepast, heeft niet voldaan aan het vereiste van medisch zorgvuldige uitvoering.