Nieuw gepubliceerde NVO's

Er zijn vandaag drie nieuwe NVO's (niet vragen oproepend) op de site gepubliceerd.

2021-77

Bij een patiënte werd PPA vastgesteld, waarbij genezing niet meer mogelijk was. Haar spraakvermogen verslechterde zeer sterk. Patiënte vond uiteindelijk gehoor bij haar nieuwe huisarts voor haar euthanasieverzoek.

2021-80

Bij een patiënt werd PLS vastgesteld. Vanwege te verwachten toenemende achteruitgang van patiënt bezocht de consulent hem in een vroeg stadium.

2021-82

Patiënte met diverse aandoeningen koos ervoor te stoppen met haar essentiële medicatie en had hiermee de volledige regie en wilde pas euthanasie als het stopzetten van de medicatie niet succesvol zou blijken.