Nieuwe NVO's

Nieuwe selectie NVO's gepubliceerd.

2021-63

Een patiënt maakte een CVA door en werd zorgafhankelijk.

2021-64

Bij een patiënte werd eierstokkanker met uitzaaiingen vastgesteld. Genezing was niet meer mogelijk.

2021-65

Patiënte leed ondraaglijk door de gevolgen van ALS een ziekte die niet te behandelen is. 

2021-66

Patiënte leed geruime tijd aan COPD. Er was uiteindelijk sprake van COPD GOLD IV als gevolg waarvan zij ondraaglijk leed. De eigen huisarts had een gewetensbezwaar en verwees patiënte naar Expertisecentrum Euthanasie. 

2021-67

Een patiënte met stapeling van ouderdomsaandoeningen werd zeer beperkt in haar mobiliteit en zij leed continu pijn. Psychiatrische stoornis werd uitgesloten.