Nieuw gepubliceerde NVO's

Er zijn vandaag vijf nieuwe NVO's (niet vragen oproepend) op de site gepubliceerd.

2021-27

Een patiënte met een bijzondere vorm van dementie waarbij als eerste de visuele waarnemingen worden aangetast. De arts en de consulent achtten de patiënte wilsbekwaam.

2021-45

Bij patiënt namen de krachten de laatste maanden voor het overlijden aanzienlijk af met name als gevolg van een collumfractuur en hij volledig bedlegerig.

2021-46

Het lijden van patiënte kwam voort uit een stapeling van ouderdomsklachten, waaronder slecht zien, gehoorverlies, artrose, algehele zwakte en vermoeidheid.

2021-47

Patiënte leed aan een combinatie van aandoeningen. Bij zijn eerste bezoek was de consulent niet overtuigd van de ondraaglijkheid van het lijden. Bij zijn tweede bezoek, enkele maanden later, was hij hier wel van overtuigd.

2021-48

Het lijden van patiënte bestond uit progressief functieverlies, zonder dat een definitieve diagnose kon worden gesteld, waarbij genezing niet meer mogelijk was.