Nieuwe NVO's

Nieuwe selectie NVO's gepubliceerd.

2021-56

Patiënte ervoer ondragelijk lijden als gevolg van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts, de SCEN-arts en de geraadpleegde onafhankelijke psychiater achtten de patiënt wilsbekwaam.

2021-57

Bij patiënte was ALS vastgesteld. Zij communiceerde via  een spraakcomputer en kon op die manier de ondraaglijkheid van haar lijden en haar verzoek goed onderbouwen.

2021-58

Patiënt leed al lange tijd aan COPD. Uiteindelijk was er sprake van COPD GOLD IV als gevolg waarvan hij ondraaglijk leed.

2021-59

Bij patiënte werd ruim anderhalve maand voor het overlijden longkanker geconstateerd met uitzaaiingen. Patiënte takelde in korte tijd lichamelijk erg af.

2021-60

Bij patiënt werd een vernauwing van de aortaklep geconstateerd. Uiteindelijk werd terminaal hartfalen geconstateerd, als gevolg waarvan patiënt erg kortademig en benauwd was.

2021-61

Patiënte werd zeer beperkt door een  stapeling van ouderdomsaandoeningen en was volledig zorgafhankelijk geworden. Een onafhankelijk deskundige werd geraadpleegd om de wilsbekwaamheid te beoordelen.