Nieuwe NVO's

Nieuwe selectie NVO's gepubliceerd.

2021-49

Bij een patiënt werd de ziekte van Parkinson vastgesteld. Het lijden bestond onder andere uit heftige duizeligheid en aanvallen van oncontroleerbare beweeglijkheid. Genezing was niet meer mogelijk.

2021-50

Een patiënt maakte een CVA door en wilde verdere achteruitgang niet afwachten.

2021-51

Bij patiënt werd COPD vastgesteld en uiteindelijk was er sprake van COPD GOLD IV. De situatie van de patiënt verslechterde snel en er was geen perspectief op verbetering.

2021-52

Bij patiënt werd kanker geconstateerd met uitzaaiingen, waarbij genezing niet meer mogelijk was.  

2021-53

De patiënt wist dat cognitieve achteruitgang als gevolg van de ziekte van Alzheimer in het verschiet lag en ervoer zijn lijden als ondraaglijk. De arts en psychiater achtten de man wilsbekwaam.

2021-54

Een patiënte werd door de combinatie van haar aandoeningen zeer beperkt in de ADL en haar mobiliteit. Ook leed zij veel pijn.