Een nieuw oordeel gepubliceerd in de categorie "stapeling van ouderdomsaandoeningen"

2021-28

Een sociaal geriater vond het ondraaglijk lijden van de patiënt niet invoelbaar terwijl de arts wel vond dat de patiënt ondraaglijk leed.