Nieuw oordeel gepubliceerd

2021-42

Een door de arts geraadpleegde SCEN-arts herkende de patiënt van een door hem uitgevoerd onderzoek.