Een nieuw oordeel gepubliceerd

2021-30

Arts verlaat patiënt om extra set euthanatica te halen. Collega blijft bij patiënt.