Nieuwe NVO's

Nieuwe selectie NVO's gepubliceerd.

2021-36

Bij patiënte was hersentumor geconstateerd, waarbij genezing niet meer mogelijk was.

2021-37

Patiënte leed ondraaglijk door de gevolgen van ALS, die niet te behandelen waren.

2021-38

Een patiënte met stapeling van ouderdomsaandoeningen werd zeer beperkt in de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en haar mobiliteit.

2021-39

Patiënt leed al lange tijd aan COPD. Uiteindelijk was er sprake van COPD GOLD IV en een klaplong als gevolg waarvan hij ondraaglijk leed.

2021-40

Hulp bij zelfdoding bij een patiënte die na een CVA volledig afhankelijk van anderen was geworden en tot niets meer in staat was.

2021-41

Patiënte leed aan de ziekte van Alzheimer. Zij ging de laatste maanden cognitief achteruit maar was wilsbekwaam inzake haar verzoek.