Jaarverslag 2020 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Utrecht - Het jaarverslag van de RTE over 2020 is op 14 april 2021 aangeboden aan minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS. Waarnemend directeur-generaal Charles Wijnker van VWS nam namens minister de Jonge het jaarverslag online in ontvangst. Nieuw dit jaar is het factsheet. Hierdoor zie je in één oogopslag de belangrijkste feiten.

Toenemend aantal meldingen
In 2020 hebben de RTE 6.938 meldingen van euthanasie ontvangen. Dat is 4,1% van het totaal aantal mensen dat in dat jaar in Nederland is overleden. Het totaal aantal meldingen steeg ten opzichte van 2019 met 9.1 %.

Constante doorlooptijden
Ondanks de COVID-19 maatregelen is de gemiddelde tijd van de melding van de arts tot aan het verzenden van het oordeel van de commissies onveranderd op 29 dagen uitgekomen. Dit is te danken aan de flexibiliteit en inspanningen van de medewerkers van de RTE, de RTE-leden en ook de artsen. Een voorbeeld hiervan is de beeldbelafspraken van de commissies met artsen. Hierdoor hebben artsen niet langer dan gebruikelijk in onzekerheid verkeerd.

Waarnemend directeur-generaal Charles Wijnker van VWS nam namens minister Hoge de Jonge het jaarverslag over 2020 online in ontvangst.
Beeld: ©RTE / Min VWS
Waarnemend directeur-generaal Charles Wijnker van VWS nam namens minister Hoge de Jonge het jaarverslag in ontvangst.

Meest voorkomende aandoeningen en oudere patiënten
87,6% van de patiënten waren ouder dan 60 jaar. 96,2% van de patiënten hebben aandoeningen als kanker, aandoeningen aan het zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen en een combinatie van aandoeningen.

Een zorgvuldige euthanasiepraktijk
In twee van de in het afgelopen jaar beoordeelde meldingen kwam de RTE tot het oordeel dat de behandelend arts bij de toepassing van de euthanasie niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Dit betekent dat artsen doorgaans zorgvuldig handelen. Een geanonimiseerde versie van deze oordelen is opgenomen in het jaarverslag.

Dementie bij vergevorderde dementie: de toetsingscriteria en het aantal meldingen
Het arrest van de Hoge Raad uit april 2020 in de strafzaak over euthanasie bij een patiënt met vergevorderde dementie die beschikte over een schriftelijke wilsverklaring, was reden voor de commissies om de toetsing hierop aan te passen en de EuthanasieCode uit 2018 te actualiseren. In 2020 waren er twee meldingen van euthanasie bij dergelijke patiënten. De RTE heeft geoordeeld dat de artsen hierbij hebben gehandeld in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidseisen.

Een nieuwe coördinerend voorzitter en algemeen secretaris
2020 was het laatste jaar van Jacob Kohnstamm als coördinerend voorzitter bij de RTE.  Per 1 februari 2021 is hij opgevolgd door Jeroen Recourt. Algemeen secretaris Nicole Visée is per 1 mei 2020 met pensioen gegaan.  Zij is in november 2020 opgevolgd door Simone Madunić.  

De RTE
Nederland kent 5 RTE. De RTE beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. De RTE zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming en rapporteren jaarlijks.

Download het jaarverslag 2020 en het factsheet.