Vandaag zijn er twee oordelen geplaatst in de categorie "psychiatrische aandoeningen".

2021-24

Een euthanasieverzoek van een patiënt met psychiatrische problematiek kan ook door de behandelend huisarts opgepakt worden. Zo nodig is begeleiding en ondersteuning vanuit Expertisecentrum Euthanasie mogelijk.

2021-26

Als gevolg van een autismespectrum stoornis had patiënt sinds zijn adolescentie psychosociale problemen en leed hij aan depressies. Tweede SCEN-arts tevens psychiater geraadpleegd.