Nieuwe NVO's

Er is een nieuwe selectie NVO's gepubliceerd. 

2021-10

Bij patiënte werd de ziekte van Kahler geconstateerd. Ondanks diverse behandelingen was genezing niet meer mogelijk.

2021-11

Bij patiënt werd Parkinson vastgesteld, diverse andere aandoeningen en er was sprake van visuele hallucinaties. 

2021-17

Patiënte leed aan meerdere aandoeningen, waardoor zij steeds meer de  controle over haar lichaam verloor. 

2021-18

Patiënte leed al lange tijd aan COPD. Uiteindelijk was er sprake van COPD GOLD IV als gevolg waarvan zij ondraaglijk leed.

2021-19

Patiënt leed aan hartfalen. Zijn krachten namen de laatste maanden aanzienlijk af en hij werd ernstig kortademig waardoor hij uitgeput raakte. Voor deze voorheen zeer actieve man was dit ondraaglijk. 

2021-20

Bij patiënte werd Alzheimer geconstateerd. Patiënte raakte in een sociaal isolement en verloor haar zelfstandigheid, waardoor zij ondraaglijk leed. De arts, de consulent en de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde achtten de vrouw wilsbekwaam.