Nieuw oordeel gepubliceerd (psychiatrie)

Bij patiënte was sprake van een chronische depressie. Daarnaast speelde een persoonlijkheidsstoornis met borderline en afhankelijke trekken en ging zij lichamelijk achteruit vanwege diverse somatische aandoeningen. 

De arts stelde vast dat patiënte het gehele depressieprotocol had doorlopen, inclusief ECT-behandelingen, behandelingen met een MAO-remmer en diverse therapieën. Dit alles had geen effect gehad. De arts van Expertisecentrum Euthanasie werd in haar oordeel bevestigd dat patiënte wilsbekwaam was, er sprake was van uitzichtloos lijden en het ontbreken van een redelijke andere oplossing door de door haar geraadpleegde onafhankelijke psychiater en consulent tevens psychiater.

Lees het volledige oordeel: 2021-01