Nieuwe NVO's

Er is een nieuwe selectie NVO's gepubliceerd. 

2021-03

Hoogbejaarde patiënte werd door de combinatie van haar aandoeningen zeer beperkt in de zelfverzorging en haar mobiliteit, SCEN-arts was tevens specialist ouderengeneeskunde.

2021-04

Ziekte van Parkinson, de geraadpleegde ouderenpsychiater concludeerde dat er geen sprake was van een psychiatrische stoornis.

2021-05

Patiënt met longfibrose, er waren geen therapeutische opties meer en de situatie verslechterde snel. 

2021-06

Bij patiënte werd een aantal maanden voor het overlijden longkanker geconstateerd met uitgebreide uitzaaiingen.

2021-07

De krachten van patiënt namen in de laatste maanden voor het overlijden aanzienlijk af en hij raakte volledig bedlegerig.