Nieuwe NVO's gepubliceerd

De laatste geselecteerde NVO's van 2020 staan op de site. Maandelijks zal er een selectie NVO's op de site gepubliceerd worden. 

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen (dus niet vragen oproepend, oftewel NVO), wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreffen dergelijke meldingen. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

2020-127
Na niet-effectieve palliatieve sedatie alsnog uitvoering euthanasie.

2020-135
Nederlandse vrouw woonachtig in Duitsland kreeg euthanasie in Nederland.

2020-137
Patiënt zag gemotiveerd af van een niertransplantatie.

2020-138
Vaatlijden met ernstige complicaties na operatieve ingreep.

2020-139
Bijzondere aandoening waarbij op advies van de consulent nog andere pijnbehandelingen werden geprobeerd.