NVO-meldingen

Meldingen worden als NVO (niet vragen oproepend) geselecteerd wanneer de secretaris van de commissie de inschatting maakt dat de gegeven informatie volledig is en dat door de arts aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.

In een NVO-melding wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. Dit in tegenstelling met een VO-melding (vragen oproepende melding) waar de arts een oordeel ontvangt.

De hieronder staande casus betreffen NVO-meldingen. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een speciaal voor de site geschreven samenvatting van de casuïstiek van de melding.

2020-61
Consultatie via beeldbellen vanwege de omstandigheden door COVID-19.

2020-63
Na niet-effectieve palliatieve sedatie alsnog uitvoering euthanasie, consultatie via beeldbellen vanwege de omstandigheden door COVID-19.

2020-64
Bijzondere aandoening met extra aandacht voor de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek.

2020-66
Bijzondere aandoening, onafhankelijke psychiater geraadpleegd ter beoordeling of de klachten niet door een psychiatrisch toestandsbeeld werden veroorzaakt

2020-74
Op advies van de consulent werd nog een behandeloptie besproken en uiteindelijk afgewezen.

2020-75
De geraadpleegde onafhankelijk deskundige neemt het euthanasieverzoek over en raadpleegt zelf nog een onafhankelijk deskundige.