Verlaagd bewustzijn

Voor het beantwoorden van de vraag of euthanasie mogelijk is wanneer de patiënt anders dan door palliatieve sedatie in coma of in een toestand van verlaagd bewustzijn raakt, is vooral het door de patiënt ervaren lijden van belang.

Oordelen

2020-51
Patiënt verkeerde voor het bezoek van de consulent in een door medicatie veroorzaakte toestand van verlaagd bewustzijn, omdat hij ernstig leed als gevolg van pijnlijke insulten. Patiënt had tevoren een vrijwillig en weloverwogen verzoek geuit ten overstaan van de arts. Ook had hij een euthanasieverklaring ondertekend. De consulent zag een man die zijn verzoek niet meer kon uiten maar nog wel tekenen van ondraaglijk lijden vertoonde. De consulent baseerde zijn overweging dat patiënt een vrijwillig en weloverwogen verzoek had geuit op informatie van de arts, naasten en op de wilsverklaring van patiënt.

2020-56
In verband met het ondraaglijk lijden werd patiënt bewust gesedeerd tot aan de uitvoering van de levensbeëindiging. Vlak voorafgaande aan de sedatie had patiënt een CVA doorgemaakt waardoor hij zijn spraakvermogen was verloren. Door middel van het stellen van gesloten vragen, waarop patiënt reageerde met knikken en het knijpen in de hand, had de arts vastgesteld dat patiënt wilsbekwaam was op dat moment en er sprake was van ondraaglijk lijden waarmee het verzoek van patiënt actueel werd.

2020-58
Na het bezoek van de consulent besloten arts en patiënt vanwege ernstige pijnklachten over te gaan tot sedatie. De arts had namelijk tijd nodig voor de voorbereiding van de uitvoering van de levensbeëindiging op verzoek. Patiënt gaf aan dat hij niet meer bij wilde komen voor het moment van uitvoering van de levensbeëindiging.