NVO-melding (niet vragen oproepende melding)

Sinds 2012 hanteren de RTE de volgende werkwijze bij de beoordeling van een melding.

Nadat een melding is binnengekomen, wordt het dossier door de secretaris van de commissie, een senior jurist, geselecteerd als vragen oproepend (VO-melding) of niet vragen oproepend (NVO-melding).

Meldingen worden als NVO geselecteerd wanneer de secretaris van de commissie de inschatting maakt dat de gegeven informatie volledig is en dat door de arts aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan. Na de eerste selectie door de secretaris van de RTE worden de meldingen door de commissie beoordeeld.

Bij de als NVO geselecteerde meldingen gebeurt dat digitaal. De commissie geeft vervolgens haar oordeel of de melding inderdaad niet vragen oproepend is, of dat deze, anders dan het voorlopig oordeel van de secretaris luidde, toch vragen oproept. In het laatste geval kwalificeert de commissie die melding dan als VO-melding en wordt deze (alsnog) op de vergadering besproken.

In een NVO-melding wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling.

De hieronder staande casus betreffen dergelijke meldingen. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

2020-60
Geen twijfel over de wilsbekwaamheid bij patiënte met dementie zodat volstaan kon worden met de reguliere consultatieprocedure.

2020-65
Ondanks een verhuizing van patiënt naar een andere woonplaats droeg de arts het verzoek niet over aan een collega, maar hield hij patiënt in zijn praktijk.

2020-67
De huisarts vond het verzoek te complex om zelf uitvoering aan te geven, daarop heeft patiënte zich tot Expertisecentrum Euthanasie gewend.

2020-69
Na in opzet curatieve behandeling toch recidief, hierna snelle achteruitgang.

2020-70
Patiënte met longfibrose, geen therapeutische opties meer, veelvuldige exacerbaties

2020-71
De hartfunctie van patiënt nam steeds verder af en uiteindelijk werd terminaal hartfalen geconstateerd.

2020-72
Patiënt met uitgezaaide prostaatkanker, snelle achteruitgang, uitvoering euthanasie op zelfde dag als bezoek consulent.

2020-73
Patiënt met ALS, wegens verergering spraakproblemen vroegtijdige consultatie.