Duo-euthanasie

Soms komt het voor dat twee partners tegelijkertijd een euthanasieverzoek doen.

Indien op beide verzoeken wordt ingegaan wordt dit wel ‘duo-euthanasie’ genoemd. De commissies verwachten dat de arts of artsen in zo’n geval voor ieder van de partners een andere consulent raadpleegt.

Dit is nodig om te waarborgen dat iedere casus afzonderlijk wordt beoordeeld. Beide consulenten moeten zich ervan vergewissen, dat er geen oneigenlijke druk bestaat van de ene partner op (het euthanasieverzoek van) de andere partner.

Oordeel

2020-24
In deze twee gevallen vroegen twee partners gelijktijdig om uitvoering van euthanasie. De arts heeft expliciet aandacht besteed aan de beweegredenen voor beider verzoeken. Beide patiënten konden goed duidelijk maken wat de grondslag van het lijden was. Het verzoek van de één werd niet oneigenlijk beïnvloed door het verzoek van de ander. De arts heeft twee verschillende consulenten geraadpleegd. Beide consulenten hebben zich ervan vergewist, dat er geen oneigenlijke druk bestond van de ene partner op (het euthanasieverzoek van) de andere partner