Benoeming coördinerend voorzitter en plaatsvervangend coördinerend voorzitter

De Ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid hebben de heer mr. Jacob Kohnstamm opnieuw aangewezen als coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

De heer Kohnstamm blijft ook voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie van de regio Noord-Holland. De periode van deze herbenoeming is van 1 april 2020 tot 1 februari 2021.

Als plaatsvervangend coördinerend voorzitter is de heer mr. Wilbert Tomesen aangewezen, eveneens vanaf 1 april 2020. Hij is aangewezen tot het eind van zijn eerste benoemingstermijn als voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie van Zuid-Holland en Zeeland, die afloopt op 1 juli 2022. De heer Tomesen is op dit moment onder meer voorzitter van het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders en raadsheer plaatsvervanger van het gerechtshof te Den Haag