Nieuwe schrijfwijze oordelen

Vanaf november 2019 hanteert de RTE bij het opstellen van oordelen een nieuwe schrijfwijze. De aanleiding daarvoor was onder andere een aanbeveling in de derde evaluatie van de WTL aan de RTE om haar oordelen beter te motiveren.

Vragen oproepende en niet vragen oproepende meldingen

De nieuwe schrijfwijze is bedoeld om inzichtelijker te maken welke specifieke argumenten de RTE tot haar oordeel hebben gebracht of een arts wel of niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheidseisen van artikel 2 lid 1 (soms in combinatie met lid 2, lid 3 of lid 4) WTL bij het verlenen van euthanasie. De nieuwe schrijfwijze is meer toegespitst op de casus en herhalingen worden zoveel als mogelijk voorkomen. In een oordeel wordt aan de hand van de feiten uitgebreid ingegaan op de zorgvuldigheidseisen die tot nadere bespreking in de commissievergadering hebben geleid.

De commissies maken onderscheid tussen ‘vragen oproepende’ meldingen en ‘niet vragen oproepende’ meldingen. Het overgrote deel van de meldingen wordt als niet vragen oproepend beschouwd. Dat wil zeggen dat de casus overduidelijk is en dat de arts zonder enige twijfel aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Deze meldingen worden door drie commissieleden (jurist, arts en ethicus) digitaal beoordeeld. De artsen ontvangen hierna een schriftelijk bericht, waarin niet specifiek op de melding wordt ingegaan, dat zij conform de zorgvuldigheidseisen hebben gehandeld.

In een vragen oproepende melding gaat het meestal over ingewikkelder casuïstiek zoals lijden op basis van psychiatrie of vergevorderde dementie of een melding waarin er een andere bijzonderheid speelt aangaande een van de zorgvuldigheidseisen. Deze meldingen worden op de fysieke vergadering besproken. Overigens zegt de term ‘vragen oproepend’ niets over het al dan niet zorgvuldig handelen van de arts. In deze meldingen wordt een oordeel geschreven conform boven toegelichte schrijfwijze.

Gepubliceerde oordelen

Vandaag zijn 13 oordelen uit publicatiejaar 2020 gepubliceerd die volgens de nieuwe schrijfwijze zijn opgesteld.

2020-02, zorgvuldig, arts, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing.

2020-04, zorgvuldig, arts, combinatie van psychiatrische aandoening en dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing.

2020-05, zorgvuldig, huisarts, combinatie van psychiatrische en somatische aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing.

2020-07, zorgvuldig, medisch specialist, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

2020-08, zorgvuldig, psychiater, psychiatrische aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing.

2020-11, zorgvuldig, psychiater, psychiatrische aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing.

2020-13, zorgvuldig, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek.

2020-14, zorgvuldig, huisarts, dementie, psychiatrische aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

2020-15, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing.

2020-16, zorgvuldig, medisch specialist, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek.

2020-18, zorgvuldig, medisch specialist, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing.

2020-19, zorgvuldig, arts, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek.

2020-20, zorgvuldig, huisarts, aandoening van het zenuwstelsel, vrijwillig en weloverwogen verzoek.

©RTE

Verdeling aandoeningen in 2019