Patiënt met dementie

Vandaag is een oordeel gepubliceerd van een patiënt met dementie.

Oordeel

2019-105
Uitzichtloos en ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. Na aanvankelijke twijfel bij de geraadpleegde consulent is op diens advies een specialist ouderengeneeskunde geraadpleegd door de arts. De arts, de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde en uiteindelijk ook de consulent achtten patiënt wilsbekwaam ten aanzien van zijn verzoek.

EuthanasieCode 2018

Bij patiënten met dementie is er aanleiding met extra behoedzaamheid na te gaan of aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan, in het bijzonder aan de eisen inzake de wilsbekwaamheid en het ondraaglijk lijden. Naarmate het ziekteproces bij patiënten met dementie voortschrijdt, neemt de wilsbekwaamheid van de patiënt af. Na verloop van tijd kan de patiënt volledig wilsonbekwaam worden.

Lees meer over "patiënten met dementie" in de EuthanasieCode 2018.