Oordeel geplaatst: orgaandonatie

Patiënt wilde graag zijn organen doneren.

De uitvoering van de levensbeëindiging vond plaats in een ziekenhuis, omdat patiënt zijn organen wilde doneren. De arts heeft de levensbeëindiging op verzoek uitgevoerd met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van augustus 2012.

Lees meer over oordeel 2019-46