NVO's gepubliceerd

Vandaag zijn 4 NVO's (niet vragen oproepende) meldingen gepubliceerd

NVO

Na ontvangst van een melding en bestudering van alle stukken door een ervaren secretaris wordt een inschatting gemaakt of de melding bij de leden van de commissie, die deze moeten beoordelen, vragen zal oproepen of “niet vragen oproepend” (NVO) zal zijn. Onder NVO- meldingen wordt verstaan die meldingen, waarvan al bij ontvangst van de stukken met grote waarschijnlijkheid door de secretaris vastgesteld kan worden dat de zorgvuldigheidseisen van de wet in acht zijn genomen én dat de daarin verstrekte informatie zo volledig is, dat de melding ook voor het overige geen vragen oproept.

De secretaris stelt dit vast aan de hand van een “checklist” met criteria, ontwikkeld op basis van de in de afgelopen jaren door de toetsingscommissies in de praktijk opgebouwde ervaring met het toetsen van euthanasiemeldingen.

De stukken van de niet vragen oproepende meldingen worden digitaal aan drie leden (jurist, arts en ethicus) van de betreffende regionale commissie ter beoordeling aangeboden. Indien de commissieleden bij hun digitale beoordeling alle drie bevestigen dat de melding wat hen betreft inderdaad niet vragen oproepend is en vaststellen dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, kan de melding worden afgedaan.

Indien echter ook maar één van de commissieleden aangeeft dat de melding bij hem of haar wel vragen oproept wordt de melding doorverwezen voor behandeling op de maandelijkse commissievergadering, en wordt het een VO-melding.

Oordelen

Oordeel 2019-42
Bij patiënte werd zeven jaar voor het overlijden een mammacarcinoom vastgesteld. Het jaar voor het overlijden werd een recidief mammacarcinoom vastgesteld met longmetastasen.

Oordeel 2019-43
Bij patiënt werd een half jaar voor het overlijden  een rectumcarcinoom vastgesteld. Er was sprake van mesorectale invasie, suspecte mesorectale lymfeklieren en multipele levermetastasen

Oordeel 2019-65
Patiënt leed sinds kort na zijn geboorte aan de gevolgen van een neonatale kernicterus.

Oordeel 2019-69
Bij patiënt werd dertien jaar voor het overlijden de ziekte van Parkinson vastgesteld.