Nieuwe oordelen geplaatst

Vandaag zijn er 9 nieuwe oordelen geplaatst in verschillende categorieën

2018-116
Bij patiënt werd twee maanden voor het overlijden een mesothelioom van het peritoneum vastgesteld.

2018-117
ALS, patiënte communiceerde door middel van haar spraakcomputer, gebaren en mimiek

2018-118
Patiënte ervoer sinds vijf jaar voor het overlijden toenemende klachten van benauwdheid en hoesten. Uiteindelijk werd het jaar voor het overlijden longfibrose vastgesteld.

2018-119
Na de waarschijnlijkheidsdiagnose myelofibrose werd patiënt drie maanden voor het overlijden getroffen door een ischemisch cerebellair infarct met ernstige beperkingen tot gevolg. De arts vond patiënt wilsbekwaam. De euthanasie vond plaats in een hospice.

2018-120
Patiënte liep een acetabulumfractuur en een os pubis fractuur op. Een riskante operatieve ingreep met een onzekere slagingskans behoorde tot de mogelijkheden. Patiënte zag hier gemotiveerd van af, omdat de kans dat zij daarna weer kon lopen miniem was.

2018-121
Patiënte leed aan MS en was afhankelijk geraakt van de zorg van haar echtgenoot. Nadat er bij haar echtgenoot een gemetastaseerde tumor werd geconstateerd en hij pre-terminaal raakte, wilde patiënte niet meer verder leven. Zij leed onder haar volledige zorgafhankelijkheid en het vooruitzicht geheel door vreemden te moeten worden verzorgd en niet meer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Patiënte wilde graag samen met haar echtgenoot sterven.

2018-122
Bij patiënt werd een gemetastaseerd oesophaguscarcinoom vastgesteld. Patiënt leed onder de ontluistering en uitzichtloosheid van zijn situatie. Hij wilde op deze manier niet meer verder leven en graag samen met zijn zeer ernstig geïnvalideerde en zorgafhankelijke echtgenote overlijden.

2018-123
Het lijden van patiënt bestond uit aantasting van de cognitieve vermogens die de kwaliteit van het leven van patiënt hadden bepaald.

2018-125
Patiënte op hoge leeftijd was bekend met hartfalen, nierinsufficiëntie, hevige pijnklachten in de rug, perifeer vaatlijden, diabetes mellitus met diabetische neuropathie en acute pijn in de schouder met oedeem van de arm. Het lijden van patiënte bestond uit snelle achteruitgang van haar lichamelijke situatie. Zij had gemotiveerd afgezien van een invasieve ingreep voor haar vaatlijden.