Nieuwe oordelen geplaatst

Vandaag zijn er twee oordelen geplaatst met de aandoeningen stapeling van ouderdomsaandoeningen en dementie

Oordeel 2019-24
Het lijden van patiënte kwam voort uit een stapeling van ouderdomsaandoeningen, waaronder slecht zien, slecht horen en verminderde mobiliteit. De optelsom van deze aandoeningen en daarmee samenhangende klachten, in het licht van de ziektegeschiedenis, de biografie, de persoonlijkheid, het waardepatroon en de draagkracht van patiënte, maakte het lijden voor patiënt ondraaglijk en uitzichtloos.

Oordeel 2019-30
Ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij beginnende dementie. In de oriënterende fase is een onafhankelijk psychiater geraadpleegd. De arts en de consulent hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt, mede op basis van een oordeel van een onafhankelijk psychiater.