Meerdere oordelen geplaatst

Vandaag zijn vier oordelen geplaatst met uiteenlopende thema's.

2019-73

Bij patiënte met een ondraaglijk chronisch pijnsyndroom leidde haar geloofsovertuiging tot een uitstel van de uitvoering van euthanasie. Na gesprekken met een geestelijk verzorger stond haar geloofsovertuiging uiteindelijk euthanasie niet meer in de weg. 

2019-80

In verband met dreiging van epileptische insulten met mogelijk verwardheid als gevolg, besloot de arts een vroege consultatie aan te vragen. De eerste maal bezocht de consulent patiënt ongeveer drie weken voor de levensbeëindiging. Er was nog geen sprake van ondraaglijk lijden en een actueel euthanasieverzoek. De tweede maal bezocht de consulent patiënt twee dagen voor de levensbeëindiging. Het euthanasieverzoek van patiënt was actueel geworden en het lijden was voor hem ondraaglijk geworden.  De consulent kwam tot de conclusie dat inmiddels aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan

2019-91

Patiënt verkeerde op de dag van uitvoering in een toestand van verlaagd bewustzijn. Hij vertoonde tekenen van lijden. Het bezoek van de consulent had al plaatsgevonden. Een arts hoeft dan niet af te wachten of de patiënt nog bij bewustzijn komt om het lijden te bevestigen.

2019-98

Hoogbejaarde patiënte leed geruime tijd voor het overlijden aan meerdere aandoeningen, zoals polyartrose, de ziekte van Parkinson, status na heupfractuur, atriumfibrilleren, slechtziendheid en restverschijnselen van een CVA.