Arts is niet in nabijheid van patiënt gebleven bij hulp bij zelfdoding

Nadat patiënte de barbituraatdrank had opgedronken en er geen zichtbare ademhaling meer was, is de arts naar haar praktijk gereden die op drie minuten afstand van het huis van patiënte lag.

De arts week hiermee af van de KNMP/KNMP richtlijn, waarin staat dat de arts gedurende de hulp bij zelfdoding aanwezig moet zijn en blijven. Zoals vermeld in de Euthanasiecode 2018 dient de arts in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt te blijven om bij eventuele complicaties (zoals het uitbraken van de barbituraatdrank) snel te kunnen ingrijpen en eventueel alsnog levensbeëindiging op verzoek toe te passen door intraveneuze toediening van een coma-inducerend middel gevolgd door een spierverslappend middel.

De arts heeft niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen bedoeld in artikel 2 lid 1 sub f van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Lees meer: oordeel 2019-57