Onzorgvuldig oordeel gepubliceerd

De consulent heeft patiënte niet bezocht

Patiënte kon na een ernstig CVA niet meer praten en er leken ernstige begripsstoornissen aanwezig, waardoor communicatie onmogelijk was.

De arts heeft als consulent een onafhankelijke SCEN-arts geraadpleegd die tot de conclusie is gekomen dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. De consulent heeft zijn conclusie weliswaar duidelijk onderbouwd maar heeft geen bezoek gebracht aan patiënte.

De consulent was er van overtuigd dat een bezoek aan patiënte niet had geholpen om tot zijn oordeelsvorming te komen. Verschillende mensen hadden op verschillende momenten geprobeerd contact te maken met patiënte en dat was telkens niet gelukt. De consulent was van mening dat hij daar verder niets aan had kunnen toevoegen; het zou naar zijn opvatting een zinloos en slechts ritueel gebaar geweest zijn om patiënte te bezoeken.

Lees oordeel 2019-12

Lees  uitgangspunt: de consulent ziet en spreekt de patiënt

Lees EuthanasieCode 2018