Toetsingscommissies zoeken nieuwe leden

De toetsingscommissies zoeken 12 nieuwe leden. Het gaat om 5 juristen, 3 artsen en 4 deskundigen op het gebied van ethische- of zinsgevingsvraagstukken. U kunt reageren tot en met 1 januari 2018.

Functie-eisen juristen / voorzitters

U bent een ervaren jurist met een langjarige werkervaring in de juridische praktijk, waarin u nog werkzaam bent of recentelijk werkzaam bent geweest. U bent in staat tot objectieve oordeelsvorming en hebt kennis van of affiniteit met de gezondheidszorg en medischethische kwesties. U bent in staat om het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt ervaring met multidisciplinair overleg en bent een bekwaam vergadervoorzitter en geeft op een prettige en evenwichtige wijze sturing aan het proces. Kennis van en/of praktijkervaring op het gebied van gezondheidsrecht strekt tot aanbeveling.

Functie-eisen leden arts

U beschikt over meer dan vijf jaar medische praktijkervaring en bent BIG-geregistreerd. U bent bekend met de euthanasiepraktijk en de wet- en regelgeving op dit terrein. U bent op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van palliatieve zorg. U bent in staat om het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. Kennis van en ervaring op het gebied van psychiatrie, dementie en ouderengeneeskunde en/of ervaring als SCEN-arts strekt tot aanbeveling.

Functie-eisen leden deskundig op gebied van ethische- of zingevingsvraagstukken

U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide opleiding Wijsbegeerte, Theologie, Gedragswetenschappen, Humanistiek of een (universitaire) masteropleiding Ethiek. U bent deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken. U hebt aantoonbare kennis en ervaring met ethiek en ethiekbeoefening. U bent in staat om, binnen de normatieve kaders van de wet, vanuit dit perspectief het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg. Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg strekt tot aanbeveling.

Praktische informatie over de functie

Informatie over de organisatie van de toetsingscommissies en de functie leest u in het PDF-bestand profielschets en achtergrondinformatie.

Benoeming

Benoeming op voordracht van de Toetsingscommissies Euthanasie vindt plaats door de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

Honorering

De functie van Lid van een Toetsingscommissie Euthanasie wordt gehonoreerd op basis van het aantal beoordeelde meldingen. De commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Wvac) en de daarop gebaseerde regelgeving. Reiskosten, kosten van bijeenkomsten en andere kosten om uw werk goed te kunnen doen, kunt u declareren via een declaratieformulier dat door het secretariaat van de regio wordt verstrekt. Bij het indienen van de eerste declaratie dient een kopie van uw bankafschrift van de rekening waarop u de declaratie wil ontvangen te worden bijgevoegd.

Procedure

U kunt reageren tot en met 1 januari 2018.  U kunt uw sollicitatie met motivatiebrief en CV indienen via publicspirit.nl. Wij vragen u in uw brief en cv duidelijk aan te geven waaruit uw betrokkenheid met de euthanasiepraktijk en uw ervaring op het gebied van medisch-ethische vraagstukken blijkt.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. Als uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v Brenda Kamps en Jetske Goudsmit onder vermelding van vacatures Euthanasiecommissie.


Medio januari 2018 presenteert PublicSpirit alle reacties aan de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Vervolgens worden die kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Deze gesprekken vinden in februari 2018 plaats. Zodra data bekend zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

De selectiecommissie stelt uiteindelijk de voordracht voor benoeming samen die voorgelegd wordt aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de procedure. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit of Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij de projectassistenten Franka Vroom en Karin Mulder, allen te bereiken via telefoonnummer 033-4459443. U kunt uw vraag tevens per mail voorleggen: info@publicspirit.nl.