Home

Euthanasie of hulp bij zelfdoding

Als een arts het leven beëindigt van een patiënt die daar om heeft gevraagd, heet dat euthanasie. Een andere term voor euthanasie is levensbeëindiging op verzoek. Als de arts niet het leven van de patiënt beëindigt, maar de patiënt helpt om dat zelf te doen, dan heet dat hulp bij zelfdoding.

Regels voor euthanasie en hulp bij zelfdoding: zorgvuldigheidseisen

In de euthanasiewet staan de regels waaraan een arts zich moet houden als hij euthanasie of hulp bij zelfdoding uitvoert. Deze regels heten de zorgvuldigheidseisen. Als de arts zich niet houdt aan deze regels uit de wet, dan is hij strafbaar. De officiële naam van de euthanasiewet is de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding', afgekort de WTL.

Controle door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

De euthanasiecommissie toetst of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft gegeven, zich aan de regels heeft gehouden. De officiële naam van de euthanasiecommissie is de 'Regionale Toetsingscommissies Euthanasie' (RTE). De euthanasiecommissie bestaat uit vijf regionale commissies.