Home

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen. Die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL ofwel euthanasiewet).

Strafbaar, tenzij

Euthanasie is, evenals hulp bij zelfdoding, in beginsel een strafbaar feit. Er is geen sprake van een strafbare handeling als:

  • de levensbeëindigende handeling wordt verricht door een arts
  • de arts heeft gehandeld overeenkomstig de wettelijke zorgvuldigheidseisen
  • de arts van zijn handelen melding maakt bij de gemeentelijke lijkschouwer