Vacature lid ethicus

Wij zijn op zoek naar lid deskundig op het gebied van ethische- of zingevingvraagstukken.

Profiel

Functie-eisen
Els Borst heeft bij de introductie van de Euthanasiewet gezegd: “de ethicus is de belangrijkste speler. De arts en jurist kunnen vanuit hun vakgebied bij wijze van spreken afvinken: de euthanasie is goed uitgevoerd. Maar de ethicus heeft als taak de jurist en de arts daarover te bevragen. Ook als de casus duidelijk lijkt. De ethicus zal vragen: was hier wel echt sprake van uitzichtloos lijden? Of: hoezo ondragelijk?”

U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide opleiding Wijsbegeerte, Theologie, Gedragswetenschappen, Humanistiek of een (universitaire) masteropleiding Ethiek. U bent deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken. U hebt aantoonbare kennis en ervaring met ethiek en ethiekbeoefening. U bent in staat om, binnen de normatieve kaders van de wet, vanuit dit perspectief het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg.  Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg en het recht strekt tot aanbeveling. Werkzaam zijn als wetenschapper is ook een pre.

Praktische informatie betreffende de procedure
Benoeming op voordracht van de Toetsingscommissies Euthanasie vindt plaats door de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk.

Honorering
De functie van Lid van een Toetsingscommissie Euthanasie wordt gehonoreerd op basis van het aantal beoordeelde meldingen. De commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Wvac) en de daarop gebaseerde regelgeving.

Meer informatie over RTE kunt u vinden op deze website. Ook is er een brochure met meer toelichting.

Informatie bij Public Spirit
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de procedure. U kunt de uitgebreide informatiebrochure opvragen bij Karin Mulder via karinmulder@publicspirit.nl. Bekijkt u ook de brochure Commissielid Toetsingscommissies Euthanasie bekijken.

Procedure
U kunt reageren tot en met 12 mei aanstaande.
U kunt uw sollicitatie met motivatiebrief en cv indienen via www.publicspirit.nl. Wij vragen u in uw brief en cv duidelijk aan te geven waaruit uw betrokkenheid met de euthanasiepraktijk en uw ervaring op het gebied van medisch-ethische vraagstukken blijkt.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps onder vermelding van vacature Euthanasiecommissie. Vermeld hierbij het vacaturenummer 7430.

Medio mei presenteert PublicSpirit reacties aan de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Vervolgens worden die kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Deze gesprekken vinden op woensdag 9 juni plaats.

De selectiecommissie stelt uiteindelijk de voordracht voor benoeming samen die voorgelegd wordt aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.