Vacature algemeen secretaris

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste algemeen secretaris voor 32-36 uur per week. De voorlopige standplaats is Den Haag.

Doel van de functie

De algemeen secretaris adviseert en ondersteunt de coördinerend voorzitter (CV) van de RTE en het voorzittersoverleg bij het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van toetsing. Daartoe behoort ook specifiek het bevorderen van eenheid in toetsing van de onafhankelijke commissies, het ontwerpen van toetsingsbeleid, het (coördineren en bevorderen van het) uniformeren van procedures en werkwijzen van de (secretariaten van de) toetsingscommissies.

Daarnaast adviseert en ondersteunt de algemeen secretaris de coördinerend voorzitter op regio overstijgende vraagstukken en andere – vaak politiek/maatschappelijk zeer gevoelige – zaken. De algemeen secretaris verzorgt samen met de coördinerend voorzitter de voorlichting aan de relevante bestuurlijke omgeving.

Jouw taken

 • Ondersteunt de coördinerend voorzitter en het voorzittersoverleg bij het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden;
 • Fungeert als centraal (ambtelijk) aanspreekpunt voor de voorzitters en secretarissen. Bereidt het overleg met de voorzitters en secretarissen voor;
 • Coördineert de kwaliteitsborging binnen de secretariaten op inhoudelijk gebied en voert daartoe overleg met secretarissen;
 • Informeert de (adjunct) directeur ESTT over (beleidsmatige) ontwikkelingen met het oog op organisatie en middelen;
 • Adviseert (gevraagd en ongevraagd) de secretarissen met betrekking tot inhoudelijke en procedurele kwesties die zich voordoen in de afdoening van meldingen door de regionale commissies. De algemeen secretaris RTE heeft een wettelijk vastgelegde raadgevende stem tijdens de commissievergadering. Deze beslist over de inhoud van de adviezen en over de conceptoordelen met betrekking tot de meldingen aan de voorzitter RTE en overige commissieleden;
 • Coördineert de bijdrage aan de kwaliteitsbevordering van de jurisprudentie van de RTE, rekening houdend met politieke en maatschappelijke gevoeligheden;
 • Voert samen met de coördinerend voorzitter en/of diens plaatsvervanger en/of andere voorzitters extern overleg in de bestuurlijke omgeving en met doelgroepen en deskundigen. Bereidt deze overleggen ambtelijk voor; treedt namens de RTE als eerste ambtelijk aanspreekpunt op voor de beleidsdirecties van VWS en J&V, en voor OM, IGJ en KNMG;
 • Coördineert de beantwoording van informatievragen, bijvoorbeeld in het kader van Kamervragen;
 • Vertegenwoordigt de RTE in werkgroepen en platforms op het aandachtsgebied;
 • Volgt (internationale) beleidsontwikkelingen, wet- en regelgeving, medische richtlijnen en zorgt in afstemming met de voorzitters en in samenspraak met de secretarissen voor informatie daaromtrent naar de secretariaten.

Contacten

 • Met de (adjunct) directeur over PIOFAH aspecten, met name personele inzet;
 • Met de coördinerend voorzitter(s), de voorzitters en andere commissieleden en de secretarissen van de RTE over de dossiers om te adviseren en om op de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen binnen de RTE;
 • Met andere eenheden/directies binnen de departementen van VWS en J&V en binnen de keten met OM en IGJ over specifieke (gevoelige) onderwerpen om gemeenschappelijke zaken af te stemmen en, i.o.m. de coördinerend voorzitter, de houding naar buiten te bepalen en om de belangen van de RTE te behartigen;
 • Met doelgroepen (bijv. KNMG; Scen artsen; Expertisecentrum) en belangenorganisaties (bv NVVE en Vereniging Uit vrije wil) over politiek en maatschappelijk gevoelige beleidsaangelegenheden, i.o.m. de coördinerend voorzitter, om deze te bespreken en/of afspraken te maken over implementatie en uitvoering;
 • Met bestuurlijke, ambtelijke en overige publieke en maatschappelijk belanghebbenden (bijv. media en pers, buitenlandse delegaties en supranationale overheden zoals EU en VN, etc.) op het aandachtsgebied RTE om, i.o.m. de coördinerend voorzitter, de eigen standpunten, modellen en concepten uit te dragen en te verdedigen;
 • Met onderzoekers en wetenschappers van diverse (medische) Universiteiten uit binnen- en buitenland;
 • Met medewerkers van het bedrijfsbureau ESTT  over bedrijfsvoeringaangelegenheden.

Functie-eisen

 • Brede of gespecialiseerde kennis academisch op juridisch (gezondheidsrecht) gebied;
 • Brede kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Vaardigheid in het inspelen op bestuurlijk, maatschappelijk of politiek gevoelige aangelegenheden;
 • Vaardigheid in het coördineren van inhoudelijke processen en in projectmanagement;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toetsingsbeleid en eigen standpunten in multidisciplinaire werk- en overlegvormen;
 • Politiek/maatschappelijk “antenne” om alert en tijdig relevante issues op te pakken;
 • Ruime ervaring als secretaris van een commissie of organisatie.


Aantoonbare beheersing van de volgende competenties

 • Samenbindende en coachende stijl;
 • Organisatie sensitiviteit;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Planning en control;
 • Initiatief en zelfstandigheid.

De organisatie

De directie ESTT van VWS bestaat uit de kolom Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, kolom Toetsingscommissies Euthanasie en een bedrijfsbureau. De secretaris werkt voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. De algemeen secretaris rapporteert aan de adjunct-directeur ESTT als leidinggevende.

Kolom Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Er zijn vijf RTE in Nederland. Elke commissie bestaat uit 15 leden (juristen, ethici en artsen). Elk secretariaat bestaat uit 2 ondersteuners (administratief medewerkers) en 2 secretarissen (juristen).

Een toetsingscommissie beoordeelt of artsen die bij een patiënt euthanasie hebben uitgevoerd, daarbij voldaan hebben aan wettelijke zorgvuldigheidscriteria. Als een arts daaraan voldoet, dan is hij/zij voor deze handeling niet strafbaar.

De secretariaten van de commissies zijn gehuisvest op de locaties Arnhem en Den Haag. De formele standplaats is Rijnstraat 50 in Den Haag. Begin 2021 zullen beide locaties verhuizen naar een gezamenlijke locatie in Utrecht.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsduur: 32 - 36 uur per week
Salarisniveau schaal 13
Minimumsalaris: € 4.252,00 bruto per maand
Maximumsalaris: € 6.374,52 bruto per maand
(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek)
Dienstverband: een proeftijdaanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.

Solliciteren

Als je belangstelling hebt voor deze functie, dan kun je binnen 2 weken reageren door een schriftelijke reactie, inclusief recent CV, per mail te sturen naar Vacaturemeldingen@minvws.nl t.a.v. de heer Tim Maas (directeur ESTT). Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Tim Maas (06-11792508). Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Bijzonderheden
Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als Van Werk Naar Werk-kandidaat verzoeken wij een kopie van de aanwijzingsbrief toe te voegen.