Oordeel 2012-13, psychiater, kanker, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte kampte al vele jaren met depressieve klachten, waarvoor zij uitgebreid was behandeld, echter zonder resultaat. Arts, zelf psychiater, vroeg second opinion van andere psychiater over psychiatrisch toestandsbeeld van patiënte en eventuele behandelingsmogelijkheden. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en van vrijwillig en weloverwogen verzoek.