Oordeel 2012-16, arts, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Huisarts niet bereid tot euthanasie nadat SCEN-arts had geoordeeld dat er geen sprake was van ondraaglijk lijden. Arts van Stichting Levenseinde Kliniek (SLK) kon tot de overtuiging komen dat er sprake was van ondraaglijk lijden.