Oordeel 2012-26, psychiater, psychiatrisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte, al vele jaren bekend met depressieve klachten, was hiervoor uitgebreid behandeld, echter zonder resultaat. Zij had verscheidene suïcidepogingen gedaan. Arts, zelf psychiater, raadpleegde twee consulenten, waaronder een psychiater. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en van vrijwillig en weloverwogen verzoek.