Oordeel 2012-35, arts, kanker, consultatie

Arts, die waarnam voor eigen huisarts, had kennis genomen van reeds voorhanden zijnde consultatieverslagen, maar zelf geen contact gehad met consulent. Gezien ernst van het lijden en uitgebreide verslaglegging van consulent, heeft toetsingscommissie hier begrip voor. Voldaan aan consultatievereiste. Wel raadzaam dat waarnemer contact opneemt met consulent.