Oordeel 2003-01, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënte werd een jaar voor het overlijden een acute lymfatische leukemie vastgesteld waarvoor zij tot een half jaar voor het overlijden driemaal werd behandeld met chemotherapie.