Oordeel 2008-01, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënt werd een jaar voor het overlijden een embryonaal rhabdomyosarcoom gediagnosticeerd. Tot een maand voor het overlijden werd patiënt curatief behandeld met radiotherapie en chemotherapie, maar in de maand van het overlijden bleek er sprake van bot- en hersenmetastasen.