Oordeel 2015-105, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt was tijdens het bezoek van de consulent niet aanspreekbaar. Patiënt leek niet te lijden. De consulent deelde zijn conclusie dat euthanasie nu niet aan de orde was, eerst mondeling en daarna in zijn verslag aan de arts mede. Een dag later kwam patiënt meer bij bewustzijn en leek toen wel te lijden. De arts heeft toen alsnog de euthanasie uitgevoerd zonder nog eerst de consulent te raadplegen.

De commissie is van oordeel dat het sterk aanbeveling verdient dat de arts bij een wezenlijke verandering in de toestand van een patiënt waardoor hij voornemens is tot levensbeëindiging over te gaan, opnieuw contact opneemt met de consulent om te overleggen over de nieuwe situatie. Het verdient verder aanbeveling dat een consulent in zijn verslag ook melding maakt van alle relevante zaken die telefonisch met de arts zijn besproken, zoals in casu de voorwaarden waaronder levensbeëindiging tot de mogelijkheden had behoord.