Oordeel 2012-31, arts, dementie / alzheimer, onafhankelijke arts geraadpleegd, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

SCEN-arts neemt deel van de taken van de arts over omdat deze geen ervaring heeft met euthanasie. Steun en Consultatie lopen teveel door elkaar heen. Consulent is niet onafhankelijk.