Oordeel 2012-30, arts, aandoeningen van het zenuwstelsel, onafhankelijke arts geraadpleegd, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Arts heeft zelf als tweede arts een niet SCEN-arts benaderd die voorkennis had van de casus en dientengevolge niet onafhankelijk is.