Oordeel 2015-36, huisarts, overige aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënt was sprake van onder meer een dwarslaesie, epilepsie en een therapieresistent chronisch pijnsyndroom. Hij verzocht om euthanasie. De geraadpleegde consulent verzocht patiënt om met het oog op de geplande uitvoering van de levensbeëindiging nog een wilsverklaring op te stellen. De commissie benadrukt dat een schriftelijke wilsverklaring geen wettelijk vereiste is indien de patiënt in staat is zijn wil te uiten. In casu kon de patiënt zijn verzoek om euthanasie mondeling doen.