Oordeel 2015-19, arts, psychiatrisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, was jaren bekend met een degeneratieve afwijking van de wervelkolom en seronegatieve polyartritis. Zij leed veel pijn en had alle behandelingen voor de chronische pijn ondergaan. Zij leidde hierdoor een inactief leven. De geraadpleegde psychiater gaf aan dat voor patiënte de lijdensdruk ondraaglijk was mede door haar persoonlijkheidsstructuur. De arts heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen om vast te kunnen stellen dat het lijden voor deze patiënte ondraaglijk was.