Oordeel 2015-38, arts, dementie / alzheimer

Patiënt, een man van 60 -70 jaar, leed aan Lewy Body-dementie. Zijn lijden bestond uit het verlies van communicatiemogelijkheid en betekenisvolle sociale contacten. Hij kampte met geheugenverlies en woordvindingsstoornissen. Hij was bang opnieuw een delier te moeten meemaken en vreesde verdere aftakeling. Patiënt ervoer zijn lijden als ondraaglijk en verzocht om euthanasie. De consulent concludeerde dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan, mits een specialist ouderengeneeskunde of een psychiater de wilsbekwaamheid van patiënt kon bevestigen. Vervolgens consulteerde de arts een psychiater. De psychiater achtte patiënt wilsbekwaam ten aanzien van zijn verzoek.