Oordeel 2015-57, specialist ouderengeneestkunde, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, leed aan een gemetastaseerd longcarcinoom. Zij verzocht haar arts om euthanasie, ongeveer een week voordat haar echtgenoot zijn arts om euthanasie verzocht. Beide artsen raadpleegden dezelfde consulent, die met beide echtgenoten tegelijk sprak. De artsen en de consulent verklaarden hierover vooraf uitvoerig te hebben overlegd. De commissie is van oordeel dat de consulent, indien er na afweging voor is gekozen om één consulent te raadplegen voor beide partners, in beginsel met beide partners apart dient te spreken. In dit geval heeft de commissie echter geen twijfel over het onafhankelijk oordeel van de consulent.