Oordeel 2014-89, arts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, consultatie

Tijdens de vakantie van de arts verslechterde de situatie van patiënte plotseling ernstig. Zij verzocht de vakantiewaarnemer uitdrukkelijk om euthanasie. Deze zette palliatieve sedatie in. Direct na zijn terugkeer consulteerde de arts een SCEN-arts, omdat patiënte ondanks de sedatie nog steeds leed. De scen-arts wilde patiënte niet bezoeken omdat hij, bij gebrek aan een schriftelijke wilsverklaring, niet zou kunnen beoordelen of patiënte daadwerkelijk euthanasie wenste. De arts wist echter zeker dat patiënte in de toestand waarin zij verkeerde euthanasie wilde. De arts raadpleegde vervolgens als consulent de bij de sedatie betrokken anesthesioloog; die zag geen andere sedatiemogelijkheden meer.
De arts heeft aannemelijk gemaakt dat hij, ondanks de gebrekkige consultatie, tot de overtuiging kon komen dat aan de materiële zorgvuldigheidseisen was voldaan.