Oordeel 2014-15, arts, kanker, niet vragen oproepend

Bij patiënt, een man van 60–70 jaar, werd anderhalf jaar voor het overlijden een gemetastaseerd sigmoïdcarcinoom vastgesteld. Het lijden van patiënt bestond uit extreme vermoeidheid en verzwakking waardoor hij tot niets meer in staat was. Ook waren er problemen met zijn stoma. Patiënt was bedlegerig en afhankelijk van zorg. Hij leed onder het gebrek aan kwaliteit van leven, het verlies van waardigheid en het vooruitzicht verder af te takelen. Patiënt wilde niet de regie over zijn eigen leven verliezen.